تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی

تمام شرکتها و موسسه‌ها بعد از ثبت شرکت می‌بایست در اداره دارایی تشکیل پرونده مالیاتی بدهند و به این ترتیب خود را به اداره دارایی معرفی نمایند. با این کار شرکتها و موسسه‌ها حوزه مالیاتی، شماره پرونده مالیاتی، ممیز و سر ممیز خود را مشخص می‌کنند.
حوزه‌ی مالیاتی یک شرکت را با توجه به منطقه و نشانی پستی آن شرکت مشخص می‌کنند. برای نمونه شرکتی که در خیابان میرداماد به ثبت رسیده به حوزه‌ی مالیاتی شمال تهران و شرکتی که در حوالی میدان تجریش ثبت شده است به اداره‌ی امور مالیاتی شمیرانات مرتبط می‌شود.

تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت شماره اقتصادی چقدر زمان می‌برد؟

تشکیل پرونده‌ی مالیاتی در تمام حوزه‌ها به جز حوزه‌ی مالیاتی غرب تهران حدود یک هفته زمان می‌برد. در حوزه‌ی مالیاتی غرب تهران به خاطر بازدید اداره‌ی دارایی مستغلات از محل شرکت، تشکیل پرونده‌ی مالیاتی به زمان بیشتری نیاز دارد.
پس از تشکیل پرونده‌ی مالیاتی می‌توان اقدام به دریافت شماره‌ی اقتصادی نمود که زمان دریافت آن در حدود ۲ الی ۳ هفته زمان می‌برد.

نکته‌های مهم در خصوص تشکیل پرونده مالیاتی که شرکتها باید رعایت کنند:

  • تمام شرکت‌ها ظرف مدت ۲ ماه بعد از ثبت یا افزایش سرمایه می‌بایست مالیات “دو در هزار” خود را پرداخت نمایند؛ در غیر اینصورت مشمول جریمه‌ به میزان ۲ برابر مالیات مربوطه خواهند شد. برای نمونه، شرکتی که با ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه به ثبت می‌رسد، باید مالیات دو در هزاری معادل ۲۰۰ هزار تومان به اداره‌ی دارایی پرداخت کند و اگر در مهلت قانونی دو ماهه مالیات دو در هزار خود را پرداخت نکند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به اصل مالیات افزوده می‌شود و می‌بایست ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کند!
  • تمام شرکت‌ها، چه فعال و چه غیرفعال، می‌بایست اظهارنامه‌ی مالیاتی خودر را پس از پایان هر سال مالی، از ابتدای فروردین تا ۳۱ تیر به حوضه‌ی مالیاتی خود تسلیم نمایند. برای نمونه، شرکت‌ها از فروردین تا تیر سال ۱۳۹۴ فرصت دارند تا اظهارنامه‌ی مالیاتی سال ۱۳۹۳ خود را که از اول فروردین تا پایان اسفند می‌باشد به اداره‌ی دارای تسلیم نمایند.
4/5 - (1 امتیاز)