برند فروشی بالشتک یا کیسه کوچک کتان که در آن عطر خوشبو می‌ریزند و در لباس می‌گذارند برای معطر کردن