نام برند فروشی: ایزابل

مشخصات برند آماده مواد غذایی ایزابل

نام فارسی برند ایزابل
نام لاتین برند ISABEL
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲۱ آبان ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمه ایزابل ISABEL به فارسی و لاتین
لوگو برند
ایزابل
ISABEL

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری ایزابل

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
امتیاز دهید.