نام برند فروشی: تیمیارت

مشخصات برند آماده مواد غذایی تیمیارت

نام فارسی برند تیمیارت
نام لاتین برند TIMIART
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
اجزاء برند کلمه تیمیارت Timiart بفارسی و لاتین به رنگ مشکی
لوگو برند
تیمیارت
Timiart

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری تیمیارت

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
امتیاز دهید.