نام برند فروشی: زرین گوار

مشخصات برند آماده مواد غذایی زرین گوار

نام فارسی برند زرین گوار
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
اجزاء برند کلمات زرین گوار به فارسی طبق نمونه با توضیح اینکه متقاضی نسبت به هریک از کلمات به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
لوگو برند
زرین گوار
امتیاز دهید.