نام برند فروشی: عادت میشه

مشخصات برند آماده مواد غذایی عادت میشه

نام فارسی برند عادت میشه
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲ آبان ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمه عادت میشه به فارسی مطابق نمونه. متقاضی نسبت به هر یک از کلمات به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
لوگو برند
عادت میشه
امتیاز دهید.