نام برند فروشی: لومانا

مشخصات برند آماده مواد غذایی لومانا

نام فارسی برند لومانا
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند
تاریخ ثبت برند ۱ فروردین ۱۳۰۰
اجزاء برند کلمه لومانا به صورت فارسی و لاتین طبق نمونه
لوگو برند
لومانا

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری لومانا

معنی برند فروشی لومانا: لومانا نامی کردی برای دختران
3.4/5 - (5 امتیاز)