نام برند فروشی: مثه خودته

مشخصات برند آماده مواد غذایی مثه خودته

نام فارسی برند مثه خودته
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۳۰ تیر ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمه مثه خودته به فارسی طبق نمونه. متقاضی نسبت به هر یک از کلمات به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
لوگو برند
مثه خودته

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری مثه خودته

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
3.5/5 - (4 امتیاز)