مشخصات برند آماده مواد شوینده مستانه

نام فارسی برند مستانه
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
اجزاء برند کلمه مستانه که داخل یک بیضی می‌باشد.
لوگو برند
مستانه

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری مستانه

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
4.2/5 - (5 امتیاز)