نام برند فروشی: ملوسک

مشخصات برند آماده مواد غذایی ملوسک

نام فارسی برند ملوسک
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۷ آذر ۱۳۹۸
اجزاء برند کلمه ملوسک به فارسی طبق نمونه.
لوگو برند
ملوسک
امتیاز دهید.