مشخصات برند آماده مواد غذایی نابت

نام فارسی برند نابت
نام لاتین برند NABET
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲۱ تیر ۱۳۹۵
اجزاء برند کلمه نابت NABET به فارسی و لاتین برنگ قرمز
لوگو برند
نابت
NABET

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری نابت

امتیاز دهید.