نام برند فروشی: وندورا

مشخصات برند آماده لوازم خانگی وندورا

نام فارسی برند وندورا
نام لاتین برند VENDURA
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
اجزاء برند کلمه VENDURA وندورا به فارسی ولاتین به رنگ کرم پررنگ و مشکی
لوگو برند
وندورا
VENDURA

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری وندورا

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
امتیاز دهید.