مشخصات برند آماده مواد شوینده چلچله

نام فارسی برند چلچله
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛
تاریخ ثبت برند ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
اجزاء برند کلمه چلچله به فارسی و رنگ مشکی داخل در یک بیضی
لوگو برند
چلچله

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری چلچله

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
3.4/5 - (5 امتیاز)